Na úspešné dokončenie Brieždenia bolo potrebné získať (alebo preskočiť) takmer všetky šifry, samo o sebe to však nestačilo.

Súčasťou hry bol aj príbeh, v ktorom riešitelia ako neplatení stážisti Pátracej a kryptologickej organizácie PAKO potrebovali zistiť, kto je zodpovedný za smrť Mojmíra Kováča, majiteľa kaštieľa v Dolnej Mičinej. Riešenie šifier postupne odkrývalo indície k riešeniu prípadu (rozmiestnené tak, aby sa prípad bez doriešenia takmer celej hry ešte nedal vyriešiť) a umožňovalo postupne získavať svedecké výpovede.

Na tejto stránke nájdete prehľad tohto prípadu z pohľadu riešiaceho tímu. Na iných samostatných stránkach nájdete diskusiu o našej murder mystery a jej riešenie.

Nižšie nájdete inventár tímu, ktorý úspešne získal všetky svedecké výpovede a všetky indície. Ak si chcete tento prípad preriešiť aj sami, odporúčame začať:

  1. pozretím traileru
  2. prečítaním protokolu z obhliadky miesta činu
  3. svedeckou výpoveďou Alexandra Pivka (ktorú mali tímy k dispozícii na začiatku hry)
a potom si striedavo vždy buď pozrieť ďalšiu indíciu, alebo sa rozhodnúť, že chcete ďalšiu svedeckú výpoveď. S priestorovou orientáciou Vám pomôžu pôdorysy na stránke so šiframi.

Svedecké odpovede otvárajte v ľubovoľnom poradí. Indície odporúčame otvárať v poradí, v ktorom sú v inventári (ak máte veľký monitor: najskôr ľavý stĺpec, potom pravý). Toto poradie približne zodpovedá tomu, ako ich mohol tím počas hry získavať.

Pozor, postupnosť riešenia už nebude úplne autentická, keďže počas hry niektoré dôkazy spôsobovali, že vám do výpovede svedka pribudla ďalšia časť. Archívne verzie svedeckých výpovedí sú ukazované kompletné, preto aspoň odporúčame najskôr vidieť väčšinu dôkazov a až potom čítať výpovede.

Inventár