Drevené zábradlie balkóna na druhom poschodí, odkiaľ vypadol Mojmír, má už svoje najlepšie roky za sebou. Zišlo by sa ho vymeniť. V jeho strede je kus vylomený – je tam diera. Po stranách okolo diery si na vrchu zábradlia všimnete zárezy ako od úzkej ostrej sekery. Nie sú príliš hlboké.