Začiatok a koniec hry

Hra Brieždenie 2021 je určená pre 1- až 5-členné tímy a koná sa online.
Začiatok je v sobotu 12. júna o 11:00 a koniec v nedeľu 20. júna o 21:00 CEST.

Princíp hry

(Bude doplnený časom. Riešite šifry.)

Postup v hre závisí len od vašej šikovnosti, nebudeme ho umelo spomaľovať. Vševedúca víla Amálka by teda vedela celú hru úspešne dohrať v priebehu pár minút. Očakávame (ale samozrejme nezaručujeme), že víťazný tím dokončí hru počas prvého víkendu. Ak máte ambície bojovať o pódiové umiestnenia, prispôsobte tomu plánovanie svojho času.

Poradie

(Bude doplnené časom. Lepší vyhrá.)

Prihlášky a štartovné

Na účasť v hre je postačujúce si kedykoľvek pred hrou alebo počas nej zaregistrovať tím. Hra je bezplatná.

Šifry

Jadro hry tvoria šifry: úlohy, ktoré v sebe nejakým spôsobom ukrývajú tajničku. (V hre môžete stretnúť aj rôzne synonymá slova „tajnička“, napríklad „heslo“, „riešenie“, „odpoveď“ alebo „kód“.)

Ak nie je v zadaní šifry explicitne uvedené niečo iné, riešením každej šifry je jedno slovo: slovenské podstatné meno v nominatíve jednotného čísla. Toto podstatné meno môže byť ako všeobecné („mrkva“, „nožnice“) tak aj vlastné („Poprad“).

Pri zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. Ide len o informatívny alebo upresňujúci text. V texte písanom kurzívou nehľadajte šifru. Tieto pravidlá tiež neobsahujú žiadnu šifru.

Ak nie je z kontextu zjavné niečo iné, používame 26-znakovú anglickú abecedu.

Odovzdávanie riešení

Riešenia odporúčame odovzdávať bez prípadných medzier a diakritiky.

Za nesprávne pokusy nie je žiadna penalizácia. Po piatich nesprávnych pokusoch budeme vyžadovať, aby medzi jednotlivými pokusmi ubehlo aspoň 10 minút. Pri väčšom množstve zlých pokusov môže byť tento interval ešte vyšší. (Zlé pokusy sa počítajú pre každú šifru zvlášť.)

Nápovedy a preskakovanie šifier

(Bude doplnené časom. Nejaké budú a bude ich tak akurát, aby dobre bolo.)