V tajnej izbe, ktorú ste objavili za knižnicou v pracovni, je polička so šanónmi a malý pracovný stolík. Nad ním je obrovský plagát s rodostromom, ktorý Mojmír celé roky postupne zostrojoval. V šanónoch sú založené odpovede na listy z matrík po celom Slovensku (aj svete). Ste ohúrení, keď si predstavíte, koľko času a energie tomu Mojmír venoval. Tak, ale ľudia sú všelijakí, každý má svoj projekt. Na stolíku je položený jeden papier, kópia listu z matriky v Banskej Bystrici.

PDF na stiahnutie