Po dlhom kopaní na poli sa vám konečne podarilo nájsť fľašku s priezračnou tekutinou. Trochu sa bojíte ju otvoriť. Radšej ju zaneste Šanimu.