5. máj 2021 16:20
Už sa dajú registrovať tímy. Aspoň dúfame. Vyskúšajte a zistíte, či naozaj :)
27. apríl 2021 21:07
Spustili sme stránku pre aktuálny ročník a čoskoro spustíme aj registráciu. Už máte tím?